Rodzina 500+

St. Ref. Sąd. Hanna Rogowska

• Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.