Rodzina 500+

SSR Aleksandra Demkowicz

• Sędzia delegowana do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;