Rodzina 500+

SSR Aleksandra Demkowicz

• Sędzia orzekająca w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim