Rodzina 500+

SSR Paweł Jurewicz

• Sędzia orzekający w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Gubinie