Rodzina 500+

SSR Maciej Kęsy

• Sędzia orzekający w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim