Rodzina 500+

SSR Daniel Macur

• Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim