Rodzina 500+

SSR Arleta Miszczyk

• Sędzia orzekająca w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim;