Rodzina 500+

SSR Maria Nowak


• Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,
• Sędzia orzekająca w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.