Rodzina 500+

SSR Danuta Olech

• Sędzia orzekająca w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim;