Rodzina 500+

POPUP

 

Obowiązujace zasady zwiazane z COVID 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

Biuro Podawcze i Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych będą przyjmować korespondencję w dniach urzędowania Sądu w godzinach

od 9:00 do 11:30, a następnie od 12:30 do 15:00;

Kasa sądu jest nieczynna do odwołania

(opłat można dokonywać na rachunki bankowe lub w bydynkach sądu za pośrednictwem opłatomatów przy użyciu kart płatniczych) 

 

Zapoznanie z aktami sprawy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Sądu, po uprzednim telefonicznym lub mejlowym umówieniu terminu.

 Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury kwarantanny

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

  ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

  [KLIKNIJ TUTAJ]

 * * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ