Rodzina 500+

ROK 2018

 
19.03.2019

Obwieszenie z dnia 25.02.2019 r. KM 2289/18

„obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW – ZG1K/00032613/5” 

 
19.03.2019

Obwieszenie z dnia 25.02.2019 r. KM 800/11

„obwieszenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW - ZG2K/00009252/2”

 
05.03.2019

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 1

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

 
05.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 521083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
01.03.2019

ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy:         3710-01/19

Dotyczy:                Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16

 
25.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

  1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).