Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
12.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 12 kwietnia  2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

 
07.04.2021

Zarządzenie nr 22

ZARZĄDZENIE nr 22/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 07 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

                                                                                 w okresie od  7 kwietnia  2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

 
26.03.2021

Zarządzenie nr 17

       Zarządzenie nr 17

z dnia 26 marca 2021 r. 

                                                                           w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 
03.04.2017

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i okręg zielonogórski

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

i okręg zielonogórski

 

Aktualizowano 29.03.2017

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Biultetyn Informacji Publicznych
30.10.2016
Biultetyn Informacji Publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju Sqd6w powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 133 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, który rozpoczyna funkcjonowanie od 1 listopada 2016r.

 

Biultetyn Informacji Publicznych
18.05.2015
Biultetyn Informacji Publicznych

Zarządzenie nr 8/2015 z 12 maja 2015r.

Zarządzenie nr 8/2015

z 12 maja 2015r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim