Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
23.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z art. 13 a ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje prowadzić w 2018 roku

Lp.

Przedmiot   zamówienia

Rodzaj   zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana)

Przewidywany   tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna   wartość zamówienia w zł netto

Przewidywalny   termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługa   ochrony budynków Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L   oraz Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz usługa   monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz p.poż. w budynkach   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L oraz Wydziałów Zamiejscowych   w Gubinie przy  ul. Piastowskiej 16 na   okres 25 miesięcy

Usługa

Usługi   społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 750 000 euro

205.904,32   zł

IV

                              

                                                                                                                                                             Sporządził: st. sekr. sąd. Aleksandra Makles

                                                                                                                                                             Zatwierdził:  Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                                             Radosław Syty

« powrót