Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
24.06.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy umowy ramowej nr 4 na „Dostawę oprogramowania z Systemem Informacji Prawnej wraz z licencją na użytkowanie na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego” z dnia 3 grudnia 2012r

 
10.06.2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR OA 513/13 ZP 1/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
18.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedziba w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz wykonanie prac związanych z wymianą i remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16

 
27.03.2013

Zaproszenie do skladania ofert

Zaproszenie do skladania ofert
Sąd Rejonowy w Krosnie Odrzanskim zaprasza do zlozenia oferty w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozpoznania cenowego na:
wykonanie projektu oraz kosztorysu instalacji przeciwpozarowej i instalacji systemu
monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Sądu Rejonowego w Krosnie
Odrzanskim z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie
 
12.12.2012

Zaproszenie do skladania ofert [rozpoznanie cenoweJ

Zaproszenie do skladania ofert [rozpoznanie cenoweJ
Sąd Rejonowy w Krosnje Odrzailskim zaprasza do zlozenia oferty w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozpoznania cenowego na
wznowienia subskrypcji uslug dla urzetdzen Fortinet FortiGate 80C oraz Fortinet FortiAnalyzer
lOOC.