Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY-roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAARCIA UMOWY- roboty budowlane

 
08.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENI ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY


Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz wykonanie prac związanych z wymianą i remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16

 
10.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY OA 597/13

Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedziba w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz wykonanie prac związanych z wymianą i remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16


 


 

 
24.06.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy umowy ramowej nr 4 na „Dostawę oprogramowania z Systemem Informacji Prawnej wraz z licencją na użytkowanie na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego” z dnia 3 grudnia 2012r

 
10.06.2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR OA 513/13 ZP 1/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA