Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS CoV -2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, zgodnie z zarządzeniem nr 18/2020 odwołana będzie większość rozpraw wyznaczonych w okresie do 30 kwietnia 2020 r.  

Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy nie obejmuje spraw pilnych, wskazanych           w § 2 pkt 5 a), b), c), d), g), j), n) i s) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U poz. 1141).

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatami poszczególnych wydziałów. Nie ma możliwości, aby informacje uzyskać osobiście w siedzibie Sądu. Przed przyjazdem do Sądu na rozprawę prosimy, by telefonicznie dowiedzieć się czy sprawa się odbędzie.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00

      68 410 88 01

      68 383 99 10

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
68 383-99-10
fax: 68 383-04-55