Rodzina 500+

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 

Siedziba

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 L

 

 

Sekretariat Zespołu

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L

Barbara Tararako -  starszy sekretarz sądowy

pok. 306, tel. (068) 410 88 81 , fax (068) 410 88 40

email:    kurator.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek - godz. 7.00-15.00

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Baran Iwona

pok. 313, tel. (068) 410 88 83,

 email:    kurator.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Dyżury I ZKSS 

Kuratorzy zawodowi

godziny przyjęć interesantów :

 

 

Baran Iwona

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim –  pok. 313:

poniedziałek w godz.: 10.00 - 14.00,

środa w godz.: 10.00 - 14.00,

czwartek w godz.: 10.00 - 14.00

tel. (068) 410 88 83, 664 700 834

 e.mail: i.baran@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Białostocka Bożena

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311:

wtorek w godz.: 8.30-14.30,

piątek w godz.: 8.30 - 14:30,

tel. (068) 410 88 82, 664 700 793 

e-mail: b.bialostocka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Bukowiecka Beata

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 314:

poniedziałek w godz.: 9.00 - 15.00,

  • zamiejscowa siedziba SR  w Krośnie Odrzańskim

Gubin ul. Piastowska 16 pok. 32:

czwartek w godz.:  08.00-14.00,

tel. (068) 359 04 16,  664 705 264 

e-mail: b.bukowiecka@krosno-odrz.sr.gov.pl

   

Krzycka Agnieszka

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308:

wtorek w godz.: 8.30 - 14.30,

środa w godz.: 8.30.-14.30,

tel.(068) 410 88 88, 664 705 019

e-mail: a.krzycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycka Maria

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 309:

piątek w godz.: 9.00 - 15.00,

  • zamiejscowa siedziba SR w Krośnie Odrzańskim

Gubin ul. Piastowska 16 pok. 31 :

wtorek w godz.: 9.00-15.00,

tel. (068) 359 04 17  664 705 239

e-mail: m.niemycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycki Robert

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 309:

środa  w godz.: 9.00 - 15.00,

piatek  w godz.: 9.00 - 15.00,

tel. (068) 410 88 90, 734 415 186

e-mail: r.niemycki@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Samulska Marzena

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 314:

wtorek w godz.: 8.30 - 14.30,

czwartek  w godz.: 8.30-14.30,

tel.(068) 410 88 86, 515 081 710

e-mail: m.samulska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Sawko Grzegorz

  • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308:

poniedziałek w godz.: 8.00 - 14.00,

czwartek w godz.: 8.00 - 14.00,

tel.(068) 410 88 88, 506 590 914

e-mail: g.sawko@krosno-odrz.sr.gov.pl