Rodzina 500+

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 

Siedziba

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 L

 

 

Sekretariat Zespołu

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L

Barbara Tararako -  starszy sekretarz sądowy

pok. 306, tel. (068) 410 88 81 , fax (068) 410 88 40

email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek - godz. 7.15-15.15

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Baran Iwona

pok. 313, tel. (068) 410 88 83,

 email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Dyżurów I ZKSS  w czasie trwania PANDEMII

Kuratorzy zawodowi

godziny przyjęć interesantów :

Baran Iwona

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim –  pok. 313,

wtorek,  piątek  w godz. 9.00-15.00,

tel. (068) 410 88 83, 664 700 834

 e.mail: kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Bezdziczek Katarzyna

zamiejscowa siedziba SR  w Krośnie Odrzańskim

Gubin ul. Piastowska 16 pok.32

poniedziałek  w godz. 9.00.-15.00

tel. (068) 359 04 16,  664 705 016

  

e-mail: k.bezdziczek@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Białostocka Bożena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311

wtorek w godz. 8.00-14.00,

tel. (068) 410 88 82, 664 700 793 

e-mail: b.bialostocka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

 

Bukowiecka Beata

zamiejscowa siedziba SR w Krośnie Odrzańskim

Gubin ul. Piastowska 16 pok.32

 czwartek w godz.  08.00-14.00

tel. (068) 359 04 16,  664 705 264 

e-mail: b.bukowiecka@krosno-odrz.sr.gov.pl

   

 

Krzycka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

środa  w godz.8.30.-14.30,

tel.(068) 410 88 88, 664 705 019

e-mail: a.krzycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycka Maria

zamiejscowa siedziba SR w Krośnie Odrzańskim

Gubin ul. Piastowska 16 pok.31

wtorek w godz.9.00-15.00,

tel. (068) 359 04 17  664 705 239

e-mail: m.niemycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycki Robert

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 309,

piątek w godz.9.00-15.00,

tel. (068) 410 88 90, 734 415 186

 

e-mail: r.niemycki@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Samulska Marzena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 314,

 czwartek  w godz. 8.30-14.30,

tel.(068) 410 88 86, 515 081 710

 

e-mail: m.samulska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Sawko Grzegorz

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

poniedziałek   w godz.8.00-14.00,

tel.(068) 410 88 88, 506 590 914

e-mail: g.sawko@krosno-odrz.sr.gov.pl