Rodzina 500+

LISTA SĘDZIÓW

Lista sędziów z podaniem wydziałów, w których orzekają:

1. SSR Aleksandra Demkowicz: delegowana do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

2. SSR Paweł Jurewicz: IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie,

3. SSR Maciej Kęsy: I Wydział Cywilny,

4. SSR Daniel Macur: II Wydział Karny,

5. SSR Arleta Miszczyk: I Wydział Cywilny,

6. SSR Maria Nowak: I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

7. SSR Danuta Olech: III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

8. SSR Przemysław Radzik: Delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie,

9. SSR Jacek Sulisławski: II Wydział Karny,

10. SSR Katarzyna Szulc: IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie,

11. SSR Monika Zawartowska: III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

12. SSR Danuta Grzelak - I Wydział Cywilny,

13. SSR Piotr Dębicki - II Wydział Karny,