Rodzina 500+

LISTA REFERENDARZY

Lista referendarzy sadowych z podaniem wydziałów, w których orzekają:

1. St. Ref. Sąd. Hanna Rogowska - V Wydział Ksiąg Wieczystych,

2. St. Ref. Sąd. Ewa Wojciechowicz - VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie,

3. Ref. Sąd. Marta Mielcarek-Krawczyk - I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,