Rodzina 500+

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim jest Sylwia Kochman.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem:

adresu mailowego: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.