Rodzina 500+

CZYTELNIA AKT

Zamówienie akt sądowych odbywa się telefonicznie lub mailowo w wydziale którego akta dotyczą.

1) I Wydział Cywilny: tel. 68 410 88 21 e-mail: cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

2) II Wydział Karny: tel. 68 410 88 41, e-mail: karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

3) III Wydział Rodzinny i Nieletnich: tel. 68 410 88 61, e-mail: rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Zasady udostępniania akt określa Regulamin funkcjonowania Czytelni akt Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim