Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
29.12.2020

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 10:15 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

Stawiennictwo stronnie jest obowiązkowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w razie zamiaru uczestniczenia pokrzywdzonych lub ich pełnomocników w posiedzeniu, należy najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozprawy skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: 68 410 88 48 lub zawczasu poinformować o tym Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”​

 
08.12.2020

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 10:15 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w razie zamiaru uczestniczenia pokrzywdzonych lub ich pełnomocników w posiedzeniu, należy najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozprawy skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: 68 410 88 48 lub zawczasu poinformować o tym Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”​

 

 
16.10.2020

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

 
06.07.2020

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Michalaku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym w dniu 1 kwietnia 2019 roku Zbigniewie Michalaku

 
26.06.2020

Posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

 
26.06.2020

Posiedzenie w sprawie o sygn. akt II Kp 14/20

Posiedzenie w sprawie o sygn. akt II Kp 14/20