Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
16.10.2020

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

Wzywa się pokrzywdzonych do przedstawienia pisemnego stanowiska dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej organizacji (wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia dotyczące w szczególności postulowanych terminów rozpraw, terminów usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także oświadczenia wskazującego na potrzebę wezwania na rozprawę główną świadków, wnioski dowodowe oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania – art. 349 § 6 k.p.k.) w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako pierwsze na tych rozprawach - w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego wezwania (art. 349 § 5 k.p.k.).

Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w razie zamiaru uczestniczenia pokrzywdzonych lub ich pełnomocników w posiedzeniu, należy najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: 68 410 88 48 lub zawczasu poinformować o tym pisemnie Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”​

« powrót