Rodzina 500+

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

 
14.09.2023

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami