Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

 
06.03.2023

Zarządzenie Nr 17

Zarządzenie Nr 17

z dnia 6 marca 2023 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
28.03.2022

Zarządzenie nr 26

Zarządzenie Nr 26

z dnia 28 marca 2022 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
13.07.2021

Zarządzenie Nr 40

Zarządzenie Nr 40

z dnia 13 lipca 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
27.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 27/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 kwi

ZARZĄDZENIE nr 27/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 27 kwietnia  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

na podstawie:

 -  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

 -  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

 kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

                                                                                                       § 1

 
 
19.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 25/2021

ZARZĄDZENIE nr 25/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 20 kwietnia  2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.

 

 

 
12.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 12 kwietnia  2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.