Rodzina 500+

Przyjazny Pokój Przesłuchań

Przyjazny Pokój Przesłuchań jest pomieszczeniem przystosowanym do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniając jej komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jest to kluczowe przy zapobieganiu ponownemu doświadczaniu stresujących przeżyć przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa.

Przyjazny Pokój Przesłuchań jest niezastąpiony w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz, np. dziećmi lub dorosłymi, będącymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym.

Przyjazny Pokój Przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim składa się z:

  1. Pomieszczenia poczekalni, zapewniającego możliwość aktywnego spędzenia czasu oczekiwania na przesłuchanie w towarzystwie opiekuna.
  2. Pomieszczenia przesłuchań, przeznaczonego do przeprowadzenia przesłuchania świadka przez sędziego przy udziale biegłego psychologa. Pomieszczenie wyposażone jest w kamerę szerokokątną oraz mikrofon pojemnościowy.
  3. Pomieszczenia technicznego, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt audiowizualny służący do podglądu oraz rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania.

Przyjazny pokój przesłuchań zlokalizowany jest w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 10 L.