Rodzina 500+

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator ds. dostępności
w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz sądów z obszaru apelacji poznańskiej:

Patryk Piechocki
Koordynator ds. dostępności

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
61-693 Poznań
tel. 61 827 45 09
e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan.sa.gov.pl