Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim 

 Agata Hałubicka

 

Dane kontaktowe:

ul. Piastów 10L

66-600 Krosno Odrzański

pok. 103, piętro I

tel. (068) 410 88 02

fax (068) 410 88 33

e-mail:

dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Zakres obowiązków:
1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 USP;

 

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

 

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

 

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.