Rodzina 500+

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 

Siedziba

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 L

 

 

Sekretariat Zespołu

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L

Anna Szper - sekretarz sądowy

pok. 313, tel. (068) 383 04 37, fax (068) 383 04 37

email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek - godz. 7.15-15.15

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Baran Iwona

pok. 313, tel. (068) 383 04 37,Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Kuratorzy zawodowi

godziny przyjęć interesantów :

Baran Iwona

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim –  pok. 313,

wtorek  w godz.8.30-14.30,

czwartek w godz. 12.00-14.00

piątek 10.00-15.00

tel. (068) 383 04 37,

 

Bezdziczek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 32,

poniedziałek i środa  w godz.8.30-14.30,

tel. (068) 359 04 16,

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00

tel. (068) 3830469,

 

e-mail: k.bezdziczek@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Białostocka Bożena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311

wtorek i czwartek  w godz.08.00-14.00,

tel. (068) 383 04 36,

 

e-mail: b.bialostocka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

budynek GOK w Cybince ,środa w godz.13.00-15.00,

 

 

Bukowiecka Beata

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 32,

wtorek i czwartek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 359 04 16,

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00

tel. (068) 383 04 69,

 

e-mail: b.bukowiecka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Ficnerowska Krystyna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 32, poniedziałek iczwartek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 359 04 16,

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

drugi czwartek  każdego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00

tel. (068) 383 04 69,

 

e-mail: k.ficnerowska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Jabłońska Anna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311,

poniedziałek i  czwartek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 383 04 36,

 

e-mail: a.jablonska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Krzycka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

środa i piątek w godz.8.15-14.15,

tel. (068) 383 04 34,

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 32, wtorek w godz.9.00-15.00,

e-mail: a.krzycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycka Maria

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 32, wtorek i piątek w godz.9.00-15.00,

tel. (068) 359 04 16,

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00

tel. (068) 3830469

 

e-mail: m.niemycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycki Robert

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - zamiejscowa siedziba Sądu w Gubinie ul. Piastowska 16 – pok. 31, poniedziałek i środa w godz.9.00-15.00,

tel. (068) 359 04 17,

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00

tel. (068) 3830469

 

e-mail: r.niemycki@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Samulska Marzena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 314,

środa  i piątek w godz.8.30-14.30,

tel. (068) 383 04 38,

 

e-mail: m.samulska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Sawko Grzegorz

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

wtorek i czwartek  w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 383 04 34,

 

e-mail: g.sawko@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Tytoń Katarzyna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 314,

poniedziałek i  czwartek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 383 04 38,

 

e-mail: k.tyton@krosno-odrz.sr.gov.pl