Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
19.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19-25 lutego obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu krośnieńskiego utworzone będą punkty konsultacyjne, w których osoby dyżurujące udzielą niezbędnych w tym zakresie informacji. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej pomocy w postaci konsultacji.

 
03.04.2017

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

i okręg zielonogórski

 
03.04.2017

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i okręg zielonogórski

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

i okręg zielonogórski

 

Aktualizowano 29.03.2017

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 
20.02.2017

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim informuje, iż od 20.02.2017r. do
26.02.2017r., obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem.

W związku z tym porady prawne będą udzielane przez Referendarzy Sądowych i
Asystentów Sędziego od wtorku 21.02.2017r. do piątku 26.02.2017r. od godziny
10.00 do 13.00 w siedzibie Sądu w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, po
uprzednim zgłoszeniu się zainteresowanego w Oddziale Administracyjnym Sądu,
bądź IV Zamiejscowym Wydziale Karnym w Gubinie.

Biultetyn Informacji Publicznych
30.10.2016
Biultetyn Informacji Publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju Sqd6w powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 133 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, który rozpoczyna funkcjonowanie od 1 listopada 2016r.

 

Biultetyn Informacji Publicznych
18.05.2015
Biultetyn Informacji Publicznych

Zarządzenie nr 8/2015 z 12 maja 2015r.

Zarządzenie nr 8/2015

z 12 maja 2015r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim