Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 766/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 456/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 748/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 11, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 212/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Sulisławski
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 736/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 648/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 437/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1066/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1089/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska
Data: 20-02-2018
Sala: 111, ul. Piastów 10 L
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 737/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zawartowska