Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-11-2017
Sala: 113, ul. Piastów 10 L
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 117/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Olech
Data: 23-11-2017
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 196/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 23-11-2017
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 384/16
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 23-11-2017
Sala: 113, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 132/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Olech
Data: 23-11-2017
Sala: 11, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 192/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Sulisławski
Data: 23-11-2017
Sala: 11, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:00
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 200/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Sulisławski
Data: 23-11-2017
Sala: 113, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 370/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Olech
Data: 23-11-2017
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Opm 37/11
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 23-11-2017
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nw 45/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 23-11-2017
Sala: 113, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 249/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Olech