Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-04-2018
Sala: 16, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 65/18
Skład orzekający: Przewodniczący Daniel Macur