Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
27.05.2020

Zarządzenie Nr 35/2020

                                                   Zarządzenie Nr 35/2020
                     Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wstrzymania obsługi interesantów w siedzibie Wydziałów Zamiejscowych Gubinie

 
25.05.2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie organizacji obsługi interesantów  w obiektach  Sądu

Rejonowego w Krośnie Odrzańskim obowiązującej w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

 
05.05.2020

Zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (COVID-19)

 

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapoznaj się z treścią komunikatu tutaj

 
17.04.2020

Wykaz spraw, które odbędą się 21.04.2020r.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich  21.04.2020r. godz. 8.30  III RNs 159/19

 
15.04.2020

Zarządzenie Nr 27 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr  27

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w spawie doręczania korespondencji sądowej

w okresie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365) oraz art. 15 zzs ust. 1  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

 

 

 
14.04.2020

Wykaz spraw, które odbędą się 16.04.2020r.

Wykaz spraw, które odbędą się 16.04.2020r.