Rodzina 500+

SSR Katarzyna Szulc

• Sędzia orzekająca w IV  Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Gubinie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,