Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
27.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 27/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 kwi

ZARZĄDZENIE nr 27/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 27 kwietnia  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

na podstawie:

 -  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

 -  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

 kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

                                                                                                       § 1

 
 
19.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 25/2021

ZARZĄDZENIE nr 25/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 20 kwietnia  2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.

 

 

 
12.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

ZARZĄDZENIE nr 24/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 12 kwietnia  2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

 
07.04.2021

Zarządzenie nr 22

ZARZĄDZENIE nr 22/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 07 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

                                                                                 w okresie od  7 kwietnia  2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

 
26.03.2021

Zarządzenie nr 17

       Zarządzenie nr 17

z dnia 26 marca 2021 r. 

                                                                           w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 
03.04.2017

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i okręg zielonogórski

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

i okręg zielonogórski

 

Aktualizowano 29.03.2017

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze