Rodzina 500+

OPŁATY

Informujemy, iż wpłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe Sądu lub za pośrednictwem Samoobsługowych terminali płatniczych (opłatomaty) znajdujących się w budynkach sądu.

Terminale zainstalowane zostały w budynku sądu w Krośnie Odrzańskim w korytarzu przy salach karnych oraz w Gubinie w korytarzu przy Wydziale Ksiąg Wieczystych. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą opłatomatu można dokonywać bezgotówkowo płatności z tytułu dochodów budżetowych, zaliczek sądowych oraz funduszu pomocy postpenitencjarnej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim;

Za pośrednictwem urządzenia aktualnie możliwy jest również zakup eZnaku;

Za pośrednictwem opłatomatu Nie można dokonywać wpłat sum depozytowych;

Płatność w opłatomacie dokonywana jest bez żadnych dodatkowych prowizji.

 

RACHUNKI BANKOWE SĄDU

 

KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH(opłaty od pozwu - opłaty za wpisy - kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach - pozostałe opłaty w sprawach):

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0019 1922 3100 0000

 

KONTO ZALICZEK SĄDOWYCH(środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami. Między innymi: - zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.):

BGK O/Zielona Góra
45 1130 1222 0030 2045 3920 0005 

 

KONTA SUM DEPOZYTOWYCH (kaucje, wadia - sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z    postępowaniem sądowym - pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd.):

BGK O/Zielona Góra

PLN – 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004

USD – 39 1130 1017 0021 1002 8390 0005

EUR – 23 1130 1017 0021 1002 8390 0002

CHF – 50 1130 1017 0021 1002 8390 0001

GBP – 93 1130 1017 0021 1002 8390 0003

 

KONTO FUNDUSZU POSTPENITENCJARNEGO(zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki):

BGK O/Zielona Góra  
56 1130 1222 0030 2045 3920 0001